Листовка No. 86
Въпрос No. 30


Движението на МПС с пердета на стъклата на задните странични врати е:
Листовка No. 86
Въпрос No. 29


За да участва в движението, МПС задължително трябва да бъде:
Листовка No. 86
Въпрос No. 28


При ПТП, в което има участие и пострадали хора, водачът може ли да премества превозното средство, ако то не пречи на движението?
Листовка No. 86
Въпрос No. 27


Разрешено ли е, за слизане на пътник, да спрете на спирка на превозните средства за обществен превоз на пътници?
Листовка No. 86
Въпрос No. 26


При движение в завой, с увеличаването на скоростта, устойчивостта на автомобила се подобрява:
Листовка No. 86
Въпрос No. 25


Белият бастун, носен от пешеходец, означава, че той е:
Листовка No. 86
Въпрос No. 24


При теглене на повреден автомобил разрешено ли е теглещият автомобил да бъде с ремарке?
Листовка No. 86
Въпрос No. 23


Водачът на бавнодвижещо се ППС е длъжен :
Листовка No. 86
Въпрос No. 22


Този знак указва:
Листовка No. 86
Въпрос No. 21


На автомагистрала е забранено:
Листовка No. 86
Въпрос No. 20


При тази ситуация:
Листовка No. 86
Въпрос No. 19


Кой от автомобилите се движи правилно по този път в населено място?
Листовка No. 86
Въпрос No. 18


Когато при голям надлъжен наклон за разминаване на товарен автомобил с автобус е необходимо да се използва маневрата 'движение назад', тя се извършва от:
Листовка No. 86
Въпрос No. 17


Навлизането на пешеходците на платното за движение непосредствено пред спрелия автобус е забранено и затова не съм длъжен да намаля скоростта :
Листовка No. 86
Въпрос No. 16


Разрешено ли е извън населено място след този знак лекият автомобил да се движи със скорост 90 км/ч?
Листовка No. 86
Въпрос No. 15


Разрешено ли е да изпреварите при тази ситуация?
Листовка No. 86
Въпрос No. 14


При тази ситуация не съм задължен да пропусна пешеходеца:
Листовка No. 86
Въпрос No. 13


Светещата бяла стрелка на срещуположния ъгъл на кръстовището означава, че :
Листовка No. 86
Въпрос No. 12


Как ще постъпите при тази ситуация?
Листовка No. 86
Въпрос No. 11


При тази ситуация с предимство е :
Листовка No. 86
Въпрос No. 10


Върху така маркираната част от пътя навлизането е:
Листовка No. 86
Въпрос No. 9


Когато разрешената максимална скоростза движение в населено място не е сигнализирана с пътен знак, водачите на леки автомобили не трябва да превишават следните стойности на скоростта:
Листовка No. 86
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'D' при движение по автомагистрала не трябва да превишава:
Листовка No. 86
Въпрос No. 7


След този знак разрешено ли е на водачите на товарни автомобили да изпреварват други автомобили?
Листовка No. 86
Въпрос No. 6


Значението на този знак е :
Листовка No. 86
Въпрос No. 5


Разрешено ли е при този сигнал на регулировчика водачът на лекия автомобил да завие в обратна посока?
Листовка No. 86
Въпрос No. 4


При тази ситуация:
Листовка No. 86
Въпрос No. 3


На кой от знаците значението е 'Преминаване отляво на знака'?
Листовка No. 86
Въпрос No. 2


С този опознавателен знак се обозначават:
Листовка No. 86
Въпрос No. 1


Този знак предупреждава че:


източник http://www.bgpal.com/