Листовка No. 87
Въпрос No. 30


Разрешено ли е да се поставят пердета на задното стъкло на лекия автомобил?
Листовка No. 87
Въпрос No. 29


За кой от изброените случаи водачът е длъжен да уведоми контролните органи на МВР?
Листовка No. 87
Въпрос No. 28


При ПТП, в което не е участвал, водачът задължен ли е да вземе мерки за безопасността на движението?
Листовка No. 87
Въпрос No. 27


Водач, който не носи със себе си необходимите документи за управление на МПС, се наказва:
Листовка No. 87
Въпрос No. 26


На кръстовище пешеходни пътеки са:
Листовка No. 87
Въпрос No. 25


Кога в населено място е разрешено да се използва звуков сигнал?
Листовка No. 87
Въпрос No. 24


При теглене разрешава ли се превоз на пътници в тегленото превозно средство?
Листовка No. 87
Въпрос No. 23


Този знак предупреждава, че :
Листовка No. 87
Въпрос No. 22


Този знак:
Листовка No. 87
Въпрос No. 21


На автомагистрала е забранено:
Листовка No. 87
Въпрос No. 20


При тази ситуация трябва:
Листовка No. 87
Въпрос No. 19


Водачите на мотопеди могат да използват за движение пътния банкет,който :
Листовка No. 87
Въпрос No. 18


На път с голям надлъжен наклон, когато разминаването е невъзможно и редът за преминаване не е уреден с пътни знаци, предимство има ППС, което:
Листовка No. 87
Въпрос No. 17


При тази ситуация, настигайки спиращият на спирката трамвай, трябва :
Листовка No. 87
Въпрос No. 16


Каква е допустимата максимална скорост за движение след този знак?
Листовка No. 87
Въпрос No. 15


Разрешено ли е да изпреварите при тази ситуация?
Листовка No. 87
Въпрос No. 14


При тази ситуация трябва да се съобразявам :
Листовка No. 87
Въпрос No. 13


Светещата бяла стрелка на срещуположния ъгъл на кръстовището означава, че :
Листовка No. 87
Въпрос No. 12


При тази ситуация съм с предимство, защото се движа направо
Листовка No. 87
Въпрос No. 11


При тази ситуация задължени ли сте да пропуснете синия автомобил?
Листовка No. 87
Въпрос No. 10


Разрешено ли е пресичането на единичната прекъсната линия, очертаваща границата на платното за движение?
Листовка No. 87
Въпрос No. 9


Преди да намали значително скоростта на движение, водачът на МПС е задължен да:
Листовка No. 87
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'D+Е' при движение извън населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 87
Въпрос No. 7


Разрешено ли е при изпреварване да използвате превключването на светлините като допълнителен сигнал?
Листовка No. 87
Въпрос No. 6


Този пътен знак сигнализира, че навлизането след него е :
Листовка No. 87
Въпрос No. 5


При тази ситуация правилно ли са спрели за престой леките автомобили?
Листовка No. 87
Въпрос No. 4


При тази ситуация движението на товарни автомобили в лентата, над която е поставен пътният знак, е:
Листовка No. 87
Въпрос No. 3


С кой от знаците се обозначава автомобил, който превозва организирана група деца?
Листовка No. 87
Въпрос No. 2


С този опознавателен знак се обозначават:
Листовка No. 87
Въпрос No. 1


Значението на този знак е:


източник http://www.bgpal.com/