Листовка No. 88
Въпрос No. 30


При коя от неизправностите не се разрешава да продължите движението, докато тя не бъде отстранена?
Листовка No. 88
Въпрос No. 29


Ако преместването на повредения автомобил извън платното за движение е невъзможно, отстраняването на повредата се извършва след:
Листовка No. 88
Въпрос No. 28


Задължен ли е водачът да уведоми собственика на имуществото, което е повредил при ПТП?
Листовка No. 88
Въпрос No. 27


Разрешено ли е, за слизане на пътник, да спрете на спирка на превозните средства за обществен превоз на пътници?
Листовка No. 88
Въпрос No. 26


Автомобилният път е предназначен за движение:
Листовка No. 88
Въпрос No. 25


При движение извън населено място кога може да се използва звуков сигнал?
Листовка No. 88
Въпрос No. 24


Когато през деня теглите повредено МПС, кой от изброените начини е най-ефикасен за неговото обозначение?
Листовка No. 88
Въпрос No. 23


Този знак сигнализира за :
Листовка No. 88
Въпрос No. 22


Сигналът за извършване на маневра се подава:
Листовка No. 88
Въпрос No. 21


Завиването в обратна посока при движение по автомагистрала е:
Листовка No. 88
Въпрос No. 20


При тази ситуация задължени ли сте да пропуснете червения автомобил, ако не е с включен специален светлинен и звуков сигнал?
Листовка No. 88
Въпрос No. 19


По този път извън населено място навлизането и движението на МПС от категория 'С' в крайната лява лента е :
Листовка No. 88
Въпрос No. 18


Завиването в обратна посока е забранено:
Листовка No. 88
Въпрос No. 17


Кое от изброените действия ще предприемете при разминаване с потеглящия от спирката автобус?
Листовка No. 88
Въпрос No. 16


Кое от изброените действия на водача е най-опасно при преминаването покрай децата?
Листовка No. 88
Въпрос No. 15


Разрешено ли е да предприемете изпреварване при тази ситуация?
Листовка No. 88
Въпрос No. 14


При тази ситуация трябва да се съобразявам :
Листовка No. 88
Въпрос No. 13


При тази ситуация водачът на автомобила длъжен ли е да пропусне трамвая?
Листовка No. 88
Въпрос No. 12


При тази ситуация с предимство е :
Листовка No. 88
Въпрос No. 11


При тази ситуация с предимство е водачът на :
Листовка No. 88
Въпрос No. 10


Тази маркировка сигнализира за:
Листовка No. 88
Въпрос No. 9


При заобикалянето на спрелия пред пешеходната пътека автобус:
Листовка No. 88
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на мотоциклет при движение в населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 88
Въпрос No. 7


Как трябва да сигнализирате, когато при завършване на изпреварването се връщате в напуснатата лента?
Листовка No. 88
Въпрос No. 6


С този знак се обозначава :
Листовка No. 88
Въпрос No. 5


Когато се уведомява за ПТП с участието на МПС обозначено с опознавателен знак за опасен товар, от най-съществено значение са данните:
Листовка No. 88
Въпрос No. 4


Разрешено ли е пресичането на единичната непрекъснаталиния между съседните пътни ленти?
Листовка No. 88
Въпрос No. 3


Как се изменя сцеплението на автомобилните гуми с пътя при заледена настилка?
Листовка No. 88
Въпрос No. 2


На кръстовище пешеходците трябва да преминават:
Листовка No. 88
Въпрос No. 1


Този пътен знак предупреждава за:


източник http://www.bgpal.com/