Листовка No. 89
Въпрос No. 30


През нощта или при намалена видимост не е разрешено да се продължи движението, ако:
Листовка No. 89
Въпрос No. 29


Кога водачът е длъжен да използва обезопасителния колан?
Листовка No. 89
Въпрос No. 28


Задължен ли е водачът да уведоми собственика на имуществото, което е повредил при ПТП?
Листовка No. 89
Въпрос No. 27


Какво наказание се налага на водач, отказал да предаде документите си на органите за контрол?
Листовка No. 89
Въпрос No. 26


Разделителната ивица е надлъжна част от пътя, която:
Листовка No. 89
Въпрос No. 25


Разрешено ли е при извършване на маневра да подавате допълнителен сигнал, чрез кратковременно включване на светлините?
Листовка No. 89
Въпрос No. 24


При теглене през деня на повредено МПС теглещото превозно средство трябва да бъде с включени:
Листовка No. 89
Въпрос No. 23


Този знак сигнализира за :
Листовка No. 89
Въпрос No. 22


Разрешено ли е движение назад при завиване в обратна посока на кръстовище?
Листовка No. 89
Въпрос No. 21


Разрешено ли е лентата за принудително спиране на автомагистрала да се използва за движение при теглене на повредено МПС?
Листовка No. 89
Въпрос No. 20


При тази ситуация водачът на лекия автомобил е длъжен да пропусне пешеходеца:
Листовка No. 89
Въпрос No. 19


На кой от пътнитв знаци значението е 'Преминаване в платното за насрещно движенне'?
Листовка No. 89
Въпрос No. 18


При наличие на остров в средата на пътно платно с двупосочно движение водачът:
Листовка No. 89
Въпрос No. 17


При тази ситуация,след като няма слизащи и качващи се пътници, задължени ли сте да спрете?
Листовка No. 89
Въпрос No. 16


При тази ситуация няма ограничения и мога да увелича скоростта на движение:
Листовка No. 89
Въпрос No. 15


Разрешено ли е да предприемете изпреварване при тази ситуация?
Листовка No. 89
Въпрос No. 14


При тази ситуация трябва да се съобразявам :
Листовка No. 89
Въпрос No. 13


При тази ситуация разрешено ли е да завиете надясно?
Листовка No. 89
Въпрос No. 12


При тази ситуация мога да премина без да спирам, при условие, че пропусна синия автомобил :
Листовка No. 89
Въпрос No. 11


При тази ситуация червеният автомобил е с предимство :
Листовка No. 89
Въпрос No. 10


Върху площта, очертана с жълтата начупена линия е разрешено да спрете за:
Листовка No. 89
Въпрос No. 9


След този пътен знак движението със скорост, по-висока от означената е:
Листовка No. 89
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения на водача на мотоциклет при движение по автомагистрала е забранено да превишава:
Листовка No. 89
Въпрос No. 7


Когато пътепоказателите са повредени, преди заобикаляне от ляво, ще сигнализирам:
Листовка No. 89
Въпрос No. 6


Задължително ли е спирането на ППС пред жп прелеза, ако бариерите са вдигнати, но светофарът подава мигаща червена светлина?
Листовка No. 89
Въпрос No. 5


При тази ситуация пресичането на единичната непрекъсната линия е:
Листовка No. 89
Въпрос No. 4


Правилата за движение в жилищна зона, обозначена със този пътен знак са валидни:
Листовка No. 89
Въпрос No. 3


При движение на автомобила в завой с висока скорост най-опасно е:
Листовка No. 89
Въпрос No. 2


При тази ситуация пешеходецът е без предимство, защото не пресича платното за движение по пешеходна пътека
Листовка No. 89
Въпрос No. 1


Значението на този пътен знак е:


източник http://www.bgpal.com/