Листовка No. 9
Въпрос No. 30


Светването на този символ върху арматурното табло означава, че:
Листовка No. 9
Въпрос No. 29


Задължително ли е използването на предпазна каска при управление на двуколесно МПС?
Листовка No. 9
Въпрос No. 28


При ПТП, в което не е участвал, водачът задължен ли е да вземе мерки за безопасността на движението?
Листовка No. 9
Въпрос No. 27


Разрешено ли е, за слизане на пътник, да спрете на спирка на превозните средства за обществен превоз на пътници?
Листовка No. 9
Въпрос No. 26


Разделителната ивица е надлъжна част от пътя, която:
Листовка No. 9
Въпрос No. 25


При движение извън населено място кога може да се използва звуков сигнал?
Листовка No. 9
Въпрос No. 24


При теглене на повредено МПС с гъвкава връзка то трябва да бъде:
Листовка No. 9
Въпрос No. 23


Този знак сигнализира за :
Листовка No. 9
Въпрос No. 22


Този знак:
Листовка No. 9
Въпрос No. 21


Какво ще предприемете, ако при движение по автомагистрала в автомобила възникне повреда и той не може да се движи със скорост по-голяма от 50 км/ч?
Листовка No. 9
Въпрос No. 20


При тази ситуация:
Листовка No. 9
Въпрос No. 19


При тази ситуация навлизането в крайната лява лента е :
Листовка No. 9
Въпрос No. 18


При тази ситуация съм задължен да пропусна пешеходеца :
Листовка No. 9
Въпрос No. 17


При тази ситуация, настигайки спиращият на спирката трамвай, трябва :
Листовка No. 9
Въпрос No. 16


При тази ситуация:
Листовка No. 9
Въпрос No. 15


При тази ситуация изпреварването е забранено защото :
Листовка No. 9
Въпрос No. 14


При тази ситуация :
Листовка No. 9
Въпрос No. 13


При тази ситуация водачът на автомобила длъжен ли е да пропусне трамвая?
Листовка No. 9
Въпрос No. 12


При тази ситуация мога да премина без да спирам, при условие, че пропусна синия автомобил :
Листовка No. 9
Въпрос No. 11


При тази ситуация с предимство е :
Листовка No. 9
Въпрос No. 10


Разрешено ли е пресичането на маркировката, за да извършите указаната със стрелка маневра?
Листовка No. 9
Въпрос No. 9


Този знак:
Листовка No. 9
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'D+Е' при движение извън населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 9
Въпрос No. 7


При изпреварване използването на звуковия сигнал като допълнителен е:
Листовка No. 9
Въпрос No. 6


На железопътен прелез е забранено:
Листовка No. 9
Въпрос No. 5


Разрешено ли е при този сигнал на регулировчика водачът на лекия автомобил да завие в обратна посока?
Листовка No. 9
Въпрос No. 4


Значението на този немигащ сигнал на светофара е:
Листовка No. 9
Въпрос No. 3


Кой знак забранява влизането на пътни превозни средства?
Листовка No. 9
Въпрос No. 2


В кои случаи сме задължени да спазваме забраната, въведена с този пътен знак?
Листовка No. 9
Въпрос No. 1


Знакът забранява влизането:


източник http://www.bgpal.com/