Листовка No. 90
Въпрос No. 30


Разрешено ли е да се монтират допълнителни фарове на МПС?
Листовка No. 90
Въпрос No. 29


Разрешено ли е да превозвате, пътници в товарно ремарке?
Листовка No. 90
Въпрос No. 28


При ПТП водачът длъжен ли е да изпълнява указанията на длъжностите лица от прокуратурата?
Листовка No. 90
Въпрос No. 27


Водач, който е наказан с лишаване от право да управлява МПС и наруши тази забрана, се наказва :
Листовка No. 90
Въпрос No. 26


Автомобилният път е предназначен за движение:
Листовка No. 90
Въпрос No. 25


Когато се подава с ръка, сигналът за спиране в заеманата лента е:
Листовка No. 90
Въпрос No. 24


Какви са изискванията към водача, който управлява тегленото МПС?
Листовка No. 90
Въпрос No. 23


На двулентов път с двупосочно движение навлизането в лентата за насрещно движение е разрешено само при изпреварване или заобикаляне :
Листовка No. 90
Въпрос No. 22


Разрешено ли е движение назад при завиване в обратна посока на път извън кръстовище?
Листовка No. 90
Въпрос No. 21


Навлизането по автомагистрала е забранено:
Листовка No. 90
Въпрос No. 20


Как трябва да постъпите при тази ситуация?
Листовка No. 90
Въпрос No. 19


Разрешено ли е на водачите на мотопеди да използват за движение пътния банкет?
Листовка No. 90
Въпрос No. 18


При тази ситуация с предимство е водачът:
Листовка No. 90
Въпрос No. 17


При тази ситуация районът на спирката, започващ от пътния знак, е с дължина :
Листовка No. 90
Въпрос No. 16


Как ще постъпите при тази ситуация?
Листовка No. 90
Въпрос No. 15


Разрешено ли е изпреварването при тази ситуация?
Листовка No. 90
Въпрос No. 14


При тази ситуация трябва да се съобразявам :
Листовка No. 90
Въпрос No. 13


При тази ситуация водачът на автомобила длъжен ли е да пропусне трамвая?
Листовка No. 90
Въпрос No. 12


При този пътен знак :
Листовка No. 90
Въпрос No. 11


При тази ситуация с предимство е :
Листовка No. 90
Въпрос No. 10


Разрешено ли е пресичането на маркировката, за да извършите указаната със стрелка маневра?
Листовка No. 90
Въпрос No. 9


В жилищна зона, обозначена със съответния пътен знак, водачите на МПС трябва да се движат със скорост не по-висока от :
Листовка No. 90
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'В' при движение в населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 90
Въпрос No. 7


При изпреварване използването на звуковия сигнал като допълнителен е:
Листовка No. 90
Въпрос No. 6


Задължително ли е спирането на ППС пред жп прелеза, когато е включена само звуковата сигнализация?
Листовка No. 90
Въпрос No. 5


Кой от пътните знаци забранява движението със скорост, по-висока от означената?
Листовка No. 90
Въпрос No. 4


Разрешено ли е пресичането на единичната прекъсната линия?
Листовка No. 90
Въпрос No. 3


В кой от изброените случаи ППС трябва да бъде сигнализирано с опознавателния знак 'Извънгабаритно пътно превозно средство'?
Листовка No. 90
Въпрос No. 2


В кой от изброените случаи ППС трябва да бъде сигнализирано с опознавателния знак 'Извънгабаритно пътно превозно средство'?
Листовка No. 90
Въпрос No. 1


Този знак предупреждава за:


източник http://www.bgpal.com/