Листовка No. 91
Въпрос No. 30


При коя от неизправностите не се разрешава да продължите движението, докато тя не бъде отстранена?
Листовка No. 91
Въпрос No. 29


Кога водачът е задължен да предостави за проверка документите си за управление на МПС?
Листовка No. 91
Въпрос No. 28


Извършва ли нарушение водач, който откаже да превози пострадалите при ПТП, в което той не е участвал?
Листовка No. 91
Въпрос No. 27


Водач на МПС, който наруши правилата за изпреварване и създаде непосредствена опастност за движението, се наказва:
Листовка No. 91
Въпрос No. 26


Леки са автомобилите, предназначени за превоз на пътници с не повече от:
Листовка No. 91
Въпрос No. 25


Когато се подава с ръка, сигналът за престрояване вдясно е:
Листовка No. 91
Въпрос No. 24


Каква трябва да бъде дължината на твърдата връзка при теглене на повредено МПС?
Листовка No. 91
Въпрос No. 23


На трилентов път с двупосочно движение навлизането в крайната лява лента за насрещното движение е :
Листовка No. 91
Въпрос No. 22


Този знак:
Листовка No. 91
Въпрос No. 21


Завиването в обратна посока при движение по автомагистрала е:
Листовка No. 91
Въпрос No. 20


Има ли опасност при тази ситуация, когато детето е на тротоара?
Листовка No. 91
Въпрос No. 19


Когато има обозначена с пътен знак пътна лента за бавнодвижещи се ППС, водачите на такива ППС :
Листовка No. 91
Въпрос No. 18


Каква трябва да бъде скоростта на движение, когато широчината на пътя не позволява разминаване без допълнителни мерки за сигурност?
Листовка No. 91
Въпрос No. 17


При тази ситуация с предимство е водачът на:
Листовка No. 91
Въпрос No. 16


При тази ситуация:
Листовка No. 91
Въпрос No. 15


Разрешено ли е изпреварването при тази ситуация?
Листовка No. 91
Въпрос No. 14


При тази ситуация трябва да се съобразявам :
Листовка No. 91
Въпрос No. 13


При тази ситуация с предимство е водачът на :
Листовка No. 91
Въпрос No. 12


При тази ситуация синият автомобил е с предимство :
Листовка No. 91
Въпрос No. 11


При тази ситуация червеният автомобил е с предимство, защото завива наляво :
Листовка No. 91
Въпрос No. 10


Тази маркировка сигнализира за:
Листовка No. 91
Въпрос No. 9


Кой от пътните знаци забранява движението със скорост, по-висока от означената?
Листовка No. 91
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'В' при движение по автомагистрала не трябва да превишава:
Листовка No. 91
Въпрос No. 7


Този знак забранява изпреварването:
Листовка No. 91
Въпрос No. 6


Задължително ли е спирането пред жп прелез, когато той е без бариери?
Листовка No. 91
Въпрос No. 5


При тази ситуация пресичането на единичната непрекъсната линия, очертаваща границата на платното за движение, е:
Листовка No. 91
Въпрос No. 4


Кое от изброените действия е най-важно при пристигане на мястото на ПТП?
Листовка No. 91
Въпрос No. 3


След подаването на сигнал от регулировчика, който разрешава на водача на МПС да пресече пешеходна пътека, той не е задължен да се съобразява с намиращите се на нея пешеходци:
Листовка No. 91
Въпрос No. 2


В кой от изброените случаи ППС трябва да бъде сигнализирано с опознавателния знак 'Извънгабаритно пътно превозно средство'?
Листовка No. 91
Въпрос No. 1


Този пътен знак:


източник http://www.bgpal.com/