Листовка No. 94
Въпрос No. 30


При коя от неизправностите не се разрешава да продължите движението, докато тя не бъде отстранена?
Листовка No. 94
Въпрос No. 29


В кой от изброените случаи ППС трябва да бъде сигнализирано с опознавателния знак 'Извънгабаритно пътно превозно средство'?
Листовка No. 94
Въпрос No. 28


Минималното време, необходимо на организма, за да отдели от кръвта 0,5 промили алкохол, е:
Листовка No. 94
Въпрос No. 27


Извършва ли нарушение водач, който превиши разрешената скорост за движение, но с това не създава опастност за движението?
Листовка No. 94
Въпрос No. 26


Кое от изобразените превозни средства не е автомобил?
Листовка No. 94
Въпрос No. 25


Сигналът за маневра, подаден със светлинен пътепоказател, трябва да бъде прекратен:
Листовка No. 94
Въпрос No. 24


При теглене на повреден автомобил разрешено ли е теглещият автомобил да бъде с ремарке?
Листовка No. 94
Въпрос No. 23


След като спре за престой, водачът може ли да оставя без надзор превозното средство?
Листовка No. 94
Въпрос No. 22


Необходимо ли е винаги преди потегляне за включване в движението водачът да сигнализира със съответен сигнал?
Листовка No. 94
Въпрос No. 21


Автомагистралата е път, по който:
Листовка No. 94
Въпрос No. 20


При тази ситуация достатъчно е децата да застанат в средата на улицата, за да премина безопасно зад тях:
Листовка No. 94
Въпрос No. 19


Кое превозно средство се движи неправилно по автомагистралата?
Листовка No. 94
Въпрос No. 18


При тази ситуация водачът на синия автомобил трябва да пропусне товарния автомобил, който излиза на пътя от дясната му страна :
Листовка No. 94
Въпрос No. 17


При тази ситуация, настигайки спиращият на спирката трамвай, трябва :
Листовка No. 94
Въпрос No. 16


Разрешено ли е извън населено място след този знак лекият автомобил да се движи със скорост 90 км/ч?
Листовка No. 94
Въпрос No. 15


При тази ситуация изпреварването е забранено защото :
Листовка No. 94
Въпрос No. 14


При тази ситуация разрешено ли е да преминете през кръстовището, след като пропуснете синия автомобил?
Листовка No. 94
Въпрос No. 13


При тази ситуация разрешено ли е да завиете в обратна посока :
Листовка No. 94
Въпрос No. 12


При тази ситуация кой от автомобилите трябва да пропуснете :
Листовка No. 94
Въпрос No. 11


При тази ситуация :
Листовка No. 94
Въпрос No. 10


Разрешено ли е пресичането на маркировката, за да изпреварите лекия автомобил?
Листовка No. 94
Въпрос No. 9


Когато няма други ограничения, водачът на товарен автомобил с допустима максимална маса 3 т, при движение извън населено място, не трябва да превишава:
Листовка No. 94
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'С' при движение по автомагистрала не трябва да превишава:
Листовка No. 94
Въпрос No. 7


С този знак се обозначава :
Листовка No. 94
Въпрос No. 6


С този знак се обозначава :
Листовка No. 94
Въпрос No. 5


При тази ситуация на автомагистрала :
Листовка No. 94
Въпрос No. 4


Забраната, въведена с този пътен знак е валидна:
Листовка No. 94
Въпрос No. 3


При извършване на маневра водачът на ППС сигнализира за нея, защото:
Листовка No. 94
Въпрос No. 2


Как водачът сигнализира за намерението си да се включи в движението, когато автомобилът е с повреден пътепоказател?
Листовка No. 94
Въпрос No. 1


Когато е разрешено едновременното им преминаване, водачът на нерелсово ППС е длъжен да пропусне релсовото:


източник http://www.bgpal.com/