Листовка No. 96
Въпрос No. 30


Каква е допустимата минимална дълбочина на протектория рисунък на гумите на автомобилите и мотоциклетите?
Листовка No. 96
Въпрос No. 29


Превозването на дете под 10 години на предната седалка на лек автомобил е:
Листовка No. 96
Въпрос No. 28


Какво ще направите, ако трябва да потеглите на път, но преди това сте консумирали алкохол?
Листовка No. 96
Въпрос No. 27


Водач, който наруши правилата за използване на светлините при движение на МПС, се наказва:
Листовка No. 96
Въпрос No. 26


Разрешено ли е на водач с права за управление на МПС от категория 'В' да управлява мотоциклет:
Листовка No. 96
Въпрос No. 25


Осигурява ли ви предимство сигналът, който подавате преди тръгване, за включване в движението?
Листовка No. 96
Въпрос No. 24


Разрешено ли е тегленето на мотоциклет без кош?
Листовка No. 96
Въпрос No. 23


Престоят и паркирането са разрешени на разстояние от кръстовището не по-малко от:
Листовка No. 96
Въпрос No. 22


Как водачът сигнализира за намерението си да се включи в движението, когато автомобилът е с повреден пътепоказател?
Листовка No. 96
Въпрос No. 21


Какво ще предприемете, ако при движение по автомагистрала в автомобила възникне повреда и той не може да се движи със скорост по-голяма от 50 км/ч?
Листовка No. 96
Въпрос No. 20


Как ще постъпите при тази ситуация?
Листовка No. 96
Въпрос No. 19


Когато навлизаме на автомагистрала сме длъжни да пропуснем превозните средства, които се движат по нея:
Листовка No. 96
Въпрос No. 18


На автомобилен път, обозначен със съответния пътен знак, спирането за престой е разрешеио:
Листовка No. 96
Въпрос No. 17


При тази ситуация,след като няма слизащи и качващи се пътници, задължени ли сте да спрете?
Листовка No. 96
Въпрос No. 16


Кое от изброените действия на водача е най-опасно при преминаването покрай децата?
Листовка No. 96
Въпрос No. 15


Теглене с гъвкава връзка по автомобилен път е:
Листовка No. 96
Въпрос No. 14


При тази ситуация разрешено ли е да преминете през кръстовището, след като пропуснете синия автомобил?
Листовка No. 96
Въпрос No. 13


При тази ситуация трябва да пропусна пешеходеца :
Листовка No. 96
Въпрос No. 12


При този пътен знак :
Листовка No. 96
Въпрос No. 11


При тази ситуация пропускам червения автомобил, защото :
Листовка No. 96
Въпрос No. 10


Разрешено ли е пресичането на маркировката, за да извършите указаната със стрелка маневра?
Листовка No. 96
Въпрос No. 9


Когато се оказва помощ на пострадали при ПТП най-напред трябва да им се даде вода или болкоуспокояващо средство :
Листовка No. 96
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'D' при движение в населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 96
Въпрос No. 7


Как трябва да сигнализирате, когато при завършване на изпреварването се връщате в напуснатата лента?
Листовка No. 96
Въпрос No. 6


Водачът на МПС при излизане от жилищна зона :
Листовка No. 96
Въпрос No. 5


За водача на лекия автомобил този сигнал на регулировчика означава, че преминаването е разрешено:
Листовка No. 96
Въпрос No. 4


След този пътен знак водачът:
Листовка No. 96
Въпрос No. 3


При изпреварване използването на звуковия сигнал като допълнителен е:
Листовка No. 96
Въпрос No. 2


Когато пътепоказателите са повредени, преди заобикаляне от ляво, ще сигнализирам:
Листовка No. 96
Въпрос No. 1


Аварийният сигнал е едновременно включване на:


източник http://www.bgpal.com/