Допълнителни табели - група „Т"

Чл. 59 (1) Допълнителните табели имат формата на квадрат или правоъгълник с бял фон, черна гранична линия и черни символи и надписи, а допълнителни табели Т7 и Т16 имат и червена линия, разположена диагонално от горния десен към долния ляв квадрант.

(2) Допълнителните табели имат следните изображения и наименования :

Т1 „Разстояние до"

Т2 Дължина на"

ТЗ.1 „Начало на зоната на действие на пътни знаци В27 и В28"

ТЗ.2 „Начало на зоната на действие на пътни знаци В27 и В28"

Т4.1 „Продължаване зоната на действие на пътни знаци В27 и В28"

Т4.2 „Продължаване зоната на действие на пътни знаци В27 и В28"

Т5.1 „Край на зоната на действие на пътни знаци В27 и В28"

Т5.2 „Край на зоната на действие на пътни знаци В27 и В28"

Т6 „Пътно превозно средство, за което се отнася действието на пътния знак"

Т7 „Пътно превозно средство, за което не се отнася действието на пътния знак"

Т8 „Разстояние до пътен знак Б2"

Т9 „Стрелка"

Т10 „Време на действие на пътния знак"

Т11 „Посока към обект"

Т12 „Начин на паркиране на пътните превозни средства"

Т13 „Направление на пътя с предимство в кръстовището"

Т14 „При сняг и зимни условия"

Т15 „Работни дни"

Т16 „Неработни дни"

Т17 „Табела с текст"

(3) В допълнителни табели ТЗ, Т4.2 и Т5.2 може да се укаже разстояние в метри.

(4) В допълнителни табели Т6 и Т7 се използват символите за превозни средства, указани в Член  39, ал. 7. При необходимост под символа може да се укаже максимално допустима маса.

(5) Символът в допълнителна табела Т13 трябва да съответства на действителната конфигурация на кръстовището.

Чл. 60 (1) Допълнителна табела Т1 указва разстоянието от пътния знак до началото на пътния участък или мястото, за което важи този знак.

(2) Допълнителна табела Т2 указва дължината на пътния участък, за който важи пътният знак.

(3) Допълнителна табела Т9 указва, че значението на пътния знак се отнася само за пътната лента, над която е поставен.

(4) Допълнителна табела Т17 се използва за изясняване или ограничаване действието на пътен знак само в случаи, за които не са предвидени допълнителни табели.

Чл. 61 (1) Допълнителните табели се поставят заедно с други пътни знаци за указване време на действие, разстояние до началото на зоната на действие, дължина на зоната на действие, категории участници в движението и др. Когато под един пътен знак се налага поставянето на повече от една допълнителна табела, символите може да бъдат изобразени един под друг в обща табела.

(2) Допълнителни табели Т3.2, Т4.2 и Т5.2 се поставят успоредно на платното за движението.

(3) Допълнителна табела Т13 се поставя заедно с пътни знаци Б1, Б2 и БЗ.

към началото