ПЪТНА МАРКИРОВКА

Чл. 62 (1) Пътната маркировка се състои от линии, стрелки, символи и надписи, нанесени с боя или по друг ефикасен начин върху пътното платно и пътните съоръжения. Тя бива:

1. надлъжна;

2. напречна;

3. друга.

(2) Пътната маркировка има бял или жълт цвят.

Надлъжна пътна маркировка

Чл. 63 (1) Надлъжната пътна маркировка се използва за очертаване на пътните ленти, на които е разделено платното за движение, и за очертаване на неговата граница.

(2) Надлъжната пътна маркировка има следните изображения, наименования и значения:

 

1. Единична непрекъсната линия.

 М1. На пътните превозни средства е забранено да я застъпват и пресичат. С единична непрекъсната линия се очертава и пътна лента, предназначена за движение на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници „BUS" лента. Символът „BUS" се изписва в началото на лентата и след всяко кръстовище;

 

2.Двойна непрекъсната линия.

 М2. На пътните превозни средства е забранено да я застъпват и пресичат;

 

3. Единична прекъсната линия.

 МЗ. На пътните превозни средства е разрешено да я пресичат.Когато линията очертава границата между съседни пътни ленти, тя се изпълнява с дължина на „интервала", различна от тази на „чертата", а когато очертава границата на платното за движение, дължината на „интервала" е равна на дължината на „чертата";

 

4. Двойна прекъсната линия.

 М4. Пресичането й е разрешено само когато е разположена от дясната страна по посока на движението на превозното средство. С нея се очертава пътна лента, посоката на движение по която се променя периодично;

 

5. Двойна смесена линия.

 М5. Пресичането й е разрешено само от страната на прекъснатата линия. Това не забранява на тези, които са започнали изпреварване, да се завърнат в пътната лента, съответстваща на посоката им на движение.

към началото