ДРУГА ПЪТНА МАРКИРОВКА

 

Чл. 65 Другата пътна маркировка има следните изображения, наименования и значения:

  1. "Стрелка (стрелки) за указване посока (посоки) на движение от съответмата пътна лента"

 М10. Указва задължителната посока (посоки) на движение от съответната пътна лента;

  2. "Стрелки за предварително указване посоките на движение"

 М11. Очертават се пред първото от две намиращи се непосредствено едно след друго кръстовища, когато изборът на посоката на движение е необходимо да стане предварително, преди първото кръстовище;

  3. "Стрелки за насочване"

 М12. Указва на водачите, че трябва да преминат в съседната пътна лента;

  4. "Начин за подреждане на пътните превозни средства при паркиране"

 М13.

  5. "Начупена линия"

 М14. Очертава площ, забранена за паркиране на пътни превозни средства. Тази маркировка съвместно със символ "BUS" обозначава спирка от редовните линии за обществен превоз на пътници, а със символ „TAXI" място, предназначено за престой на таксиметрови превозни средства;

  6. "Коси успоредни линии"

 М15. Обозначава площ, забранена за движение на пътни превозни средства. Границата на площта се очертава с нешпрекъсната линия;

 

 М16. Обозначава пътни съоръжения мостове, тунели, укрепителни и подпорни стени и други, разположени непосредствено до платното за движение;

 
8. "Изкуствена неравност на платното за движение"

 М17;

  9. "Символи, букви и цифри, нанесени върху платното за движение"

М18;

 

към началото