ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА СИГНАЛИЗИРАНЕ

Чл. 66 (1) Другите средства за сигнализиране имат следните форми, изображения, наименования и значения:

1. „Направляващо стълбче" - С1. Направляващото стълбче е бяло, с наклонена черна

ивица в горната част, насочена към платното за движение. Поставя се отстрани на пътя

по външния край на банкета. Разположеното вдясно има червен, а разположеното вляво - бял светлоотразителен правоъгълник в черната ивица;

2. „Конус" - С2. Конусът е с червен или оранжев цвят. Сигнализира площ, забранена за движение, или линия, забранена за пресичане;

3. средства за сигнализиране на площи, временно забранени за движение - СЗ:

 

а) С3.1 „Бариера" - оцветена е с успоредни червени и бели ивици, насочени

перпендикулярно към платното за движение;

б) С3.2 - въже с червени флагчета или червени светлоотразителни елементи;

в) СЗ.З - пластмасова лента, оцветена ярко или с успоредни червени и бели ивици;

4. „Ограничителна табела" - С4. Има формата на правоъгълник, на който по-дългата страна е разположена вертикално. Върху нея са нанесени успоредни и насочени към платното за движение червени и бели ивици. Сигнализира изменение на широчината на пътното платно;

5. „Указател за завиване наляво на кръстовище с пътни светофари" - С5. Има формата на квадрат с черен фон и светещо поле с бял цвят с формата на стрелка, насочена наляво. Указва на водачите, завиващи наляво, че преминаването през кръстовището на насрещните пътни превозни средства, завиващи надясно или движещи се направо, е забранено;

6. „Табела с направляващи стрелки" - С6. Има формата на правоъгълник, върху който са нанесени червени и бели стрелки.

С6.1 се поставя за указване изменението на посоката на движение в завой,

С6.2 - на Т-образни кръстовища,

С6.3 - пред препятствия на пътя;

7. „Табела с направляваща стрелка" - С7. Има формата на квадрат с бял фон и червена стрелка. Върхът на стрелката сочи посоката на движение в завой;

8. „Стоп палка" - С8. Кръглата част на палката е двустранно оцветена, с червен фон, с бял надпис и с гранична бяла ивица;

9. „Регулировъчна палка" - С9. Палката е цилиндрична, оцветена с еднакво широки бели и черни ивици;

10. палка „Стоп! Деца" - С10. Кръглата част на палката е двустранно оцветена, с бял фон, с гранична червена ивица и символ с черен цвят. Използва се за спиране на пътни превозни средства за осигуряване пресичането на платното за движение от група деца;

11. отличителни знаци за слепи пешеходци - С11:

а) С11.1 - "Бял бастун";

б) С11.2 - "Бяла лента, поставена на лявата ръка";

12. отличителен знак на лицата, извършващи работа на пътя - С12. Облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти;

13. „Предупредителен светлоотразителен триъгълник" - С13. Представлява триъгълна рамка с червена външна светлоотразителна лента и с червена вътрешна флуоресцираща лента. Сигнализира аварийно спряло на платното за движение пътно превозно средство;

14. „Светлоотразител" - С14. Има триъгълна (С14.1) или правоъгълна (С14.2) форма. Със светлоотразители с червен цвят се обозначават по дължината им пътни съоръжения - предпазни огради, подпорни стени, стени на тунели, стълбове и устои на мостове и други подобни, разположени непосредствено до платното за движение. Когато се обозначават съоръжения, разположени до платното за движение на насрещно движещите се пътни превозни средства, светлоотразителите са с бял цвят;

15. „Светлоотразяващи кабари" - С15. Поставят се:

      а) с единична непрекъсната линия, когато тя разделя противоположни посоки за движение;

     б) с двойна непрекъсната линия;

     в) с линиите, ограничаващи платното за движение и площите, забранени за движение.

Светлоотразяващият елемент е с червен цвят, когато сигнализира линии, забранени за пресичане, и с бял цвят, когато сигнализира границата на платното за движение от страната на насрещно движещите се превозни средства.

към началото