НАДЛЪЖНА МАРКИРОВКА

Чл. 64 Напречната пътна маркировка има следните изображения, наименования и значения:

 

1. "Стоп линия" - М6. Очертава се с широка непрекъсната линия напречно на пътните ленти и определя мястото, където водачът е длъжен да спре при наличието на пътен знак Б2. Пред тази линия върху платното за движение може да бъде нанесен символът "STOP";

 

2. "Линия за изчакване" - М7. Очертава се с широка прекъсната линия напречно на пътните ленти. Тя определя мястото, където водачът при необходимост спира, за да пропусне движещите се по пътя с предимство пътни превозни средства. Преди линията за изчакване върху платното за движение може да бъде нанесен триъгълник, върхът на който е насочен срещу движението;

 

3."Пешеходна пътека" – М8.

а) М8.1 – очертава се с широки непрекъснати линии, успоредни на оста на пътя;

 

б) М8.2 – очертава се с две прекъснати линии напречно на оста на пътя. Използва се само на кръстовища;

 

4. "Велосипедна пътека" – М9. Очертава се с две успоредни прекъснати линии, състоящи се от квадрати и ромбове.

 

към началото