Самоподготовка по кормуване
 

 

 

 

 

Управлението на автомобила отдавна престана да бъде лукс. Сега то е необходимост. И отговорност. И професия. Както всяка професия, така и тази си има работно място ­ седалката зад волана. От там водачът на автомобила “работи” ­ наблюдава пътя пред и зад автомобила, върти кормилния кръг, натиска и пуска педалите, мести лоста на предавките, включва и изключва лоста на ръчната спирачка, пътепоказателите, фаровете и т.н., наблюдава контролните прибори и сигнални лампи.

Автомобилът може да се управлява от всеки. Той е така конструиран, че след регулиране на седалката, огледалата за наблюдение зад автомобила и раменобедрените колани, водачът може с лекота да работи с органите за управление, да се чувства удобно и да не се уморява.

ПОДГОТОВКА НА РАБОТНОТО МЯСТО

След влизане в автомобила като водач, първото нещо което трябва да направите е да си подготвите работното място.

РЕГУЛИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА

Автомобилите имат устройства за индивидуално регулиране на седалката. Трябва така да я регулирате, че удобно да натискате педалите с крака (без да мърдате тялото си) и да имате максимален допир на тялото към седалката. При стандартните автомобили седалката се регулира от три места:

 1. Регулиране на цялата седалка.
 2. Приближете или отдалечете седалката спрямо арматурното табло (напред или назад)!

  Проверете дали правилно сте регулирали, като с левия крак натисните най-левия педал напълно! Трябва да можете удобно да работите с него.

  2. Регулиране на облегалката

  Наклона на облегалката регулирайте така, че при хващане на кормилото ръцете да не са обтегнати или много свити, а погледът Ви да обхваща целия път!

  3. Регулиране на подглавника

  Подглавника регулирайте така, че задната част на главата да се опира на височината на ушите и никога на височината на врата!

   

  РЕГУЛИРАНЕ НА ОГЛЕДАЛАТА
  ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ЗАД АВТОМОБИЛА

  Огледалото за наблюдение зад автомобила се регулира, като се хваща както е показано на снимката в ляво. Нагласете го така, че при нормален седеж на седалката да виждате пътя зад автомобила през задното обзорно стъкло! Лостчето в средата под огледалото се използва само при заслепяване. То не служи за регулиране на огледалото. Страничното омален седеж на седалката да виждате пътя зад автомобила през задното обзорно стъкло! Лостчето в средата под огледалото се използва само при заслепяване. То не служи за регулиране на огледалото. Страничното огледало трябва също да е регулирано.

   

  РЕГУЛИРАНЕ, ПОСТАВЯНЕ И СВАЛЯНЕ НА РАМЕННО-БЕДРЕНИТЕ КОЛАНИ

  При движение водачите на леки автомобили и пътниците задължително трябва да са с поставени обезопасителни колани. Те трябва да бъдат закопчани и така затегнати, че да позволяват дланта на ръката да преминава без особено усилие между колана и гърдите. Закопчаването и откопчаването на коланите става чрез самозаключващо устройство (снимките в дясно).

  Важно условие при подготовката на работното място е точното спазване последователността на регулировките

  1. Регулиране на седалката

  2. Регулиране на огледалата

  3. Регулиране и поставяне на обезопасителните колани

   

  УРЕДИ И УСТРОЙСТВА, С КОИТО ЩЕ РАБОТИТЕ

  Три основни групи елементи:

  ПЪРВА ГРУПА: Органи за управление. Те служат да накарате автомобила да Ви се подчинява. Чрез тях Вие потегляте, увеличавате скоростта, поддържате равномерно движение, намалявате, спирате, движите се праволинейно или завивате.

  ВТОРА ГРУПА: Контролно-измервателни уреди и сигнали. Те са монтирани на арматурното табло (поотделно или комбинирано). Чрез тях можете да следите за работата на двигателя, скоростта на движение, изминатия път, както и за включени допълнителни устройства (фарове, мигачи, нагреватели и др.)

  ТРЕТА ГРУПА: Спомагателните уреди и устройства, с които е снабден автомобила. Чрез тях се обслужва двигателя (при пускане и изгасяне), сигналните уредби, осветителните уредби, осигурява се нормален микроклимат на работното място и т.н.

  ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАБОТА С ТЯХ

  1. Кормилен кръг (волан)

  Воланът служи да накарате автомобила да се движи праволинейно или в завой, според пътя и вашето желание. Това е единственият орган за управление, който по време на движението на автомобила не бива да пускате и оставяте без контрол.

  Трябва да знаете, че кормилото се завърта на два оборота наляво и два оборота надясно ­ общо четири оборота. Следователно има пет положения, в които изглежда, че то е изправено. Това трябва да се има предвид при връщане на кормилото в изходно положение след завой. Колкото оборота завъртите за да завиете, с толкова връщайте кормилото веднага след завоя!

  Кормилото хванете задължително с две ръце, една срещу друга, разположени на едно ниво! Захващането трябва да е здраво, но без особени усилия. При леки изменения траекторията на движение на автомобила

  и при движение направо, ръцете не се пускат. Важно условие е, след завъртане на кормилото, то да се връща в изходно положение. Движенията трябва да бъдат плавни. Действията с кормилото зависят от скоростта на движение на автомобила. Колкото по-бързо се движите, толкова по-плавно и с по-малък ъгъл трябва да въртите кормилото. При завой се налага по-голямо завъртане. В тези случаи се налага кормилото да се пуска и прихваща. Стремете се при въртене да не кръстосвате ръцете! След завършване на завоя, връщайте кормилото в изходно положение! Никога не пускайте кормилото едновременно и с двете ръце! При спрял автомобил не въртете кормилото!

  2. Педали

  Стандартните автомобили имат общо три педала. Педал за газта (най-вдясно), педал на спирачката (в средата) и педал на съединителя (най-вляво).

  Педалът за газта се натиска само с десния крак. Натискането трябва да става плавно и постепенно. Отпускането на педала зависи от

  това какво ще правите после. Ако ще ползвате някой от другите два педала, отпускате бързо. Ако само контролирате скоростта (плавно намалявате), тогава отпускането трябва да става бавно и постепенно. При работа с педала, петата на десния крак трябва да се опира на пода за да не се уморявате.

  Педалът на спирачката, също както газта, се натиска само с десния крак плавно и постепнно. Отпускането винаги трябва да става бързо. При работа с педала кракът ви не трябва да опира в пода на автомобила. Контактът на педала с крака ви трябва да бъде в тази част, в която е показано на графиката. Изградете си навик за десния крак да натиска бавно, а да пуска бързо.

  Педалът на съединителя се натиска само с левия крак бързо и докрай. Отпускането трябва да се прави плавно и постепенно. При работа с педала, кракът Ви не трябва да опира в пода на автомобила. Контактът на педала с крака трябва да бъде в тази част, както е показано на графиката. Изградете си навик на левия крак да натиска бързо, а да отпуска бавно!

   

  Как действа съединителят?

  Съединителят в автомобила служи да разделя и свързва двигателя с движещите колела. Когато педалът не е натиснат, тази връзка е осъществена и въртенето на двигателя се предава към колелата.

  Когато педалът на съединителя е натиснат, връзката между двигателя и движещите колела е прекъсната. Педалът на съединителя се натиска бързо и докрай, за да раздели бързо връзката и да не се получат тласъци от автомобила. Отпускането на педала трябва да бъде бавно, за да може да се осъществи плавна връзка от двигателя към движещите колела и автомобилът да потегли плавно.

  Връзката между двигателя и движещите колела може да се раздели и от скростната кутия, когато лостът на предавките е в неутрално положение. Когато автомобилът е в покой и двигателя работи, Вие задължително трябва да сте разделили връзката чрез лоста на предавките и тогава да отпуснете педала на съединителя. В противен случай двигателят ще изгасне.

  3. Лост за превключване на предавките (скоростен лост)

  В различните видове автомобили лостът на предавките е устроен по различен начин, има изпълнения с 4 или 5 предавки за движение на преден ход, една за движение на заден ход и неутрално положение на лоста за предавките. Местоположението на задна предавка е специфично за марката на автомобила.

  С лоста на предавките се работи с дясната ръка. Той има общо 7 положения. Пет за движение на преден ход, неутрално положение и една предавка за заден ход. Когато лостът е в неутрално положение при придвижването му наляво и надясно се усеща действието на пружини, които се стремят да го върнат в една и съща точка, т.е. срещу 3-та и 4-та предавка. Действието на тези пружини трябва да се има предвид при работа с лоста!

  0®1

  На първа предавка се включва, като се премества лоста наляво, преодолява се съпротивлението на пружината и след това се придвижва напред (ако задната предавка е още по наляво, трябва да внимавате да не я включите).

  1®2

  От първа на втора предавка се преминава, като лоста се измества назад и се придържа странично вляво, за да не може пружината да го върне срещу четвърта предавка.

  2®3

  От втора на трета предавка се преминава като лоста се избутва внимателно напред до неутрално положение, отпуска се за момент докато пружината го фиксира срещу трета предавка и отново се избутва напред, за да се включи предавката.

  3®4

  От трета на четвърта предавка се преминава като лоста се изтегля направо назад.

   

   

  4®5

  От четвърта на пета предавка се преминава, като лоста се избутва напред до неутрално положение, след това се измества надясно, като се преодолява съпротивлението на другата пружина и отново се избутва напред.

  Задна (R)

  Задната предавка се включва само от неутрално положение на лоста, когато автомобилът е в покой. Това става като лостът се измести надясно докрай, преодолее се усилието на пружината, и чак тогава се избутва напред.

   

  Превключването на предавките в низходящ ред става в обратния порядък, като също трябва да се съобразявате с действието на пружините. Трябва да знаете, че във възходящ ред предавките се включват последователно, а в низходящ ­ може и да се прескачат (напр. от 5 на 3 или от 4 на 2).

  4. Лост за включване и изключване на ръчната спирачка

  Лостът на ръчната спирачка се изтегля и спуска с дясната ръка. При изтегляне (включване) го хващате, без да натискате бутона в предната му част и силно го изтегляте нагоре. При спускане (изключване), първо изтегляте лоста нагоре, след това, както сте приложили усилие в изтеглянето, натискате бутона с палеца и го държите натиснат докато спускате лоста до долу. Проверете дали сте изключили. Има контролна лампа на арматурното табло, която свети при включена ръчна спирачка. При изключване на спирачката трябва да изгасне.

   

  КОНТРОЛНО-ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ И СИГНАЛНИ ЛАМПИ

  Контролно-измервателните уреди и сигнални лампи служат да Ви показват моментното състояние на някои агрегати и детайлите в автомобила, температурата, нивата на различните течности и т.н. Всеки автомобил е снабден с различни по вид, разположени на различни места контролно-измервателни уреди и сигнални лампи, с които трябва предварително да се запознаете.

  Необходимо е да познавате значението на по-важните символи, с които са обозначени сигналните лампи. Те се разделят на четири групи по цветове ­ червени, зелени, сини и жълти:

  включени
  аварийни
  мигачи

  повреда при

  зареждане на

  акумулатора

  липса на налягане в мазителната система на двигателя

  прегряване
  в охладителната система на
  двигателя

  включена
  ръчна
  спирачка

  намалено
  ниво на течността в
  спирачната уредба

  незакопчани обезопасителни колани

  намаляване нивото на горивото

  затворена въздушна
  клапа в
  карбуратора (смукач)

  включени
  нагревателни свещи
  при дизелов двигател

  включено
  електр.
  отопление на стъклото

  включени
  допълнителни фарове
  за мъгла

  включени
  дълги
  светлини

  включени
  къси
  светлини

  включен
  мигач (ляв или десен)

  включени
  габаритни светлини

  включена паркинг светлина

  включен фар за заден ход

  Сигналните лампи със син и зелен цвят показват нормалното състояние на светлините, включени от Вас. При светенето им можете да се движите спокойно. Сигналните лампи с жълт цвят показват състояние, при което можете временно да се движите. Сигналните лампи с червен цвят означават повреда или състояние, при което не можете да се движите.

  ПОМОЩНИ УСТРОЙСТВА

  Помощните устройства в автомобила служат да можете да пускате и спирате двигателя, да сигнализирате, да включвате светлините, да си осигурите приятен микроклимат на работното място и др. Повечето са

    включване на чистачките

    включване на стъкло-умивателното устройство

    включване на чистачките за фарове

    включване на звуков сигнал

    затваряне въздушна-та клапа на карбуратора

    включване вентила-тора на парното отопление

    отваряне
  на заден капак

    отваряне на преден капак

  означени също със символи, които трябва да познавате, за да можете да си служите с тях.

  Най-важните помощни устройства, които се ползват постоянно при кормуването и с които ще ви запознаем по-детайлно са контактния ключ и лостът за включване на мигачите.

  1. Контактен ключ

 

Контактния ключ най често се намира в дясно до волана. Той има 4 положения, чиито функции трябва да познавате. Положение 0, което е най-вляво и при което се заключва кормилото и всички електрически вериги са изключени. Ключът се поставя и изважда от контакта при това положение. Положение 1, което е вдясно от 0. При него се включва само електрическите вериги, които задействат светлините. Положение 2, което е по-надясно от 1 и 2. При него се включват контролните лампи и измервателните уреди. Това е работното положение, при което автомобила се движи. Положение 3 се намира най-вдясно. При него се включва стартера и се пуска двигателя да работи. То е снабдено с пружина, чието съпротивление трябва да преодолеете при включването на стартера. Пускате ключа и той сам се връща в положение 3.

2. Лост за вкючване на мигачите

Лостът за включване на мигачите се намира в ляво непосредствено под кормилото. Включвайте го с пръстите на лявата ръка без да пускате кормилото. Посоките на включване са: надолу за ляв мигач и нагоре за десен. За да не се обърквате запомнете ­ лоста за включване на мигачите премествайте в посоката, в която ще въртите кормилото.

Другите помощни устройства в автомобила са: ключ за включване на габаритите и фаровете, лост за превключване на светлините, лост за включване на чистачките и стъклоумивателните устройства, бутон за звуков сигнал, ключ за пускане на парното и т.н. За всеки автомобил тези устройства са разположени на различно място. Вие трябва да познавате тези на Вашия автомобил.