Самоподготовка по кормуване
 

 

 

 

 

В този раздел ще се запознаете с най-често използваните “случаи” при управлението на автомобила. Ще разберете какво трябва да правите, за да се движите безопасно, как да подбирате скоростта според релефа, състоянието на пътя и атмосферните условия, къде да се движите, според характера и интензивността на движението, как да прилагате правилата за движение, както и с други обстоятелства, които имат значение за безопасноста на движението Ви.

ПОТЕГЛЯНЕ И ВКЛЮЧВАНЕ В ДВИЖЕНИЕТО

Потеглянето Ви, за включване в движението е промяна на пътната обстановка за всички останали участници. Преди тази маневра е необходимо да направите три неща:

1. Да съобщите на другите участници, чрез съответния сигнал за намерението си

2. Да огледате пътя пред автомобила, встрани и отзад, чрез обръщане на главата и в огледалата за обратно виждане
3. Да потеглите само когато сте убедени, че не застрашавате никого и останалите участници са разбрали намерението Ви.

УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛА
ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО

Кормуването извън населено място изглежда на пръв поглед лесно. Трябва да знаете, че движението извън града предразполага към развиване на по-високи скорости. Слабата интензивност на движението ще Ви успокои и ще придобиете самочувствие на добър водач. Практиката показва, че извън населено място най-бързо се променя пътната обстановка. Слабата Ви квалификация може да бъде причина за ненавременна и неточна реакция.

ДВИЖЕНИЕ НАПРАВО

Извън града най-много време ще Ви се наложи да се движите направо. Праволинейното движение се постига, като държите волана изправен неподвижно. Поради релефа и наклона на пътя е възможно автомобила Ви да се отклони от правата посока и да Ви се наложи да направите съответната корекция. Коригирането на посоката се прави много внимателно. Трябва да премествате волана в посоката в която желаете да коригирате с късо движение и ВЕДНАГА да го връщате в изходно положение.

При силен страничен вятър автомобилът Ви постоянно ще се стреми да завие в посоката към която духа. В този случай кормилото се придържа леко завъртяно в противоположна посока.

Силният страничен вятър крие опасност автомобила рязко да се отклони когато:

• се разминавате, изпреварвате или заобикаляте големи превозни средства

• преминавате през места където има заслони (под мостове и др.)

• влизате или излизате от тунели или се движите по мостове

ЗАВИВАНЕ ПО ЛЕКИ ЗАВОИ

Леките завои извън града преодолявайте по следния начин: Преди завоя намалявайте скоростта чрез отнемане на газта или чрез натискане на спирачка докато прецените, че можете безопасно да завиете. При започване на завоя подавайте равномерно газ до завършването му. Подаването на газ в завой се налага за да се противодейства на силата, която се стреми да “изхвърли” автомобила от завоя.

ЗАВИВAНЕ ПО ГОЛЕМИ ЗАВОИ

За да завиете безопасно на голям (остър) завой трябва предварително да намалите скоростта със спирачка, докато достигнете скорост за безопасното му изпълнение. Превключвате на предавка, която е подходяща за намалената скорост. При започването на завоя подавайте равномерно газ до завършването му.

ИЗКАЧВАНЕ

За да направите лесно изкачването на наклон извън населено място е необходимo преди наклона да увеличите скоростта на автомобила в рамките на разрешената от закона, т.е. при започване на изкачването да се движите максимално бързо. По време на изкачването ще установите, че скоростта Ви ще започне да намалява. Това е моментът, когато трябва да превключите на по-малка предавка. Възможно е скоростта Ви да продължи да намалява. Включвате на друга, още по-ниска предавка и така, докато установите,че двигателят на автомобила Ви има “запас от мощност” и можете да увеличавате скоростта на избраната предавка. Мощноста на автомобила е обратнопропорционална на предавките, за сметка на скоростта. На най-малката предавка (I-ва) автомобилът е най-мощен, но се движи най-бавно. На най-голямата предавка (IV-та или V-та) автомобилът може да се движи най-бързо, но мощноста му е най-малка и при изкачване на стръмни наклони скоростта намалява.

СПУСКАНЕ

Спускането по наклон извън населено място е много по-опасно от изкачването, защото, ако се наложи да намалите скоростта или да спрете, това става по-трудно заради наклона. При спускане никога не увеличавайте скоростта допълнително. Най-правилното поведение при спускане е да се ползва ефекта на моторната спирачка. Това означава, когато се спускате по наклон предварително да включите на по-малка предавка, дори да смятате, че не се налага. Когато се спускате по наклон на малка предавка няма да Ви се налага често ползване на спирачките. Постоянното ползване на спирачките води до намаляване на спирачния им ефект и при нужда може да Ви изневерят.

ИЗПРЕВАРВАНЕ

Изпреварването е маневра, която при неправилно изпълнение води до тежки последици. Решение за изпреварване може да вземате, само когато сте убедени, че по време на изпреварването няма да застрашите насреща движещото или изпреварваното превозно средство и не Ви изпреварват.

След като вземете решение за изпреварване, за да го изпълните ще преминете през три етапа.

I етап:

Излизане от заеманата лента и навлизане в лента за насрещно движение. За правилното изпълнение на този етап трябва да извършите следното:

1. Поглеждате в огледалото дали не Ви изпреварват

2. Сигнализирате за намерението си чрез подаване на ляв мигач

3. Преминавате в лента за насрещно движение. Преценката на момента в който да преминете в насрещната лента зависи от разликата в скоростта на изпреварвания и Вашата скорост.

Пример първи: Вие се движите със скорост 80 км/ч и изпреварвате камион с ремарке, който се движи с 40 км/ч. Трябва да преминете в насрещната лента на около 80­100 м преди камиона, защото, ако има насрещно движещо се МПС да имате пространство да намалите до скоростта на камиона и да продължите движението зад него.

Пример втори: Движите се със скорост 80 км/ч и изпреварвате автомобил, който се движи със 70 км/ч. Трябва да преминете в насрещната лента на около 15­20 м. Ако има насрещно движение, Вие ще можете бързо да намалите скоростта на 70 км/ч и да се върнете зад изпреварвания, но ако няма насрещно движещ се, ще можете за по-кратко време да изпреварите.

II етап:

Движите се по лентата за насрещно движение покрай изпреварвания. За този етап най-важното е да си осигурите достатъчно странично разстояние между Вашия автомобил и изпреварвания. Този етап трябва да изпълните възможно най-бързо, като през цялото време подавате газ. Ако скоростта Ви позволява да избирате предавка, изберете по-малката, защото ще можете да ускорите бързо.

III етап:

Връщате се във вашата лента пред изпреварения. Моментът, който трябва да изберете за да се върнете е когато видите изпреварвания на вътрешното огледало за обратно виждане.

ЗАОБИКАЛЯНЕ

Заобикалянето се извършва по същият начин, както изпреварването. Само трябва да имате предвид, че скоростта на заобикаляното препятствие е 0 км/ч, т.е. заобикалянето трябва да става на достатъчно разстояние преди препятствието, защото, ако има насрещно движещ се, да можете да се върнете и да спрете пред препятствието.

РАЗМИНАВАНЕ

Когато се разминавате с други превозни средства, най-важното е да си осигурите достатъчно странично разстояние. Трябва да имате предвид, че при разминаване с големи превозни средства (товарни автомобили, автобуси и пр.) се образува въздушна струя и има опасност автомобила Ви да се отклони.

ПРЕМИНАВАНЕ ПО МОСТОВЕ, ТУНЕЛИ, Ж.П. ПРЕЛЕЗИ

Движението по мостове се характеризира с няколко особености:

1. Възможна е поява на силен страничен вятър.

2. В студени дни е възможно частично заледяване

3. Изпреварването е опасна маневра, поради ограничената ширина на моста.

При движение в тунел трябва да спазите следното:

1. Да се движите с включени светлини, дори и тунелът да е осветен, за да сте “видим” за остана

лите участници в движението.

2. Да спирате само в краен случай при неотстранима авария, защото концентрацията на вредни газове е много голяма. Ако ви се наложи да спрете, задължително гасете двигателя.

3. При навлизане в тунел и при излизане от него, поради рязката промяна на светлината, до адаптирането Ви ще виждате трудно. Стремете се в тези случаи да сте далеч от другите участници в движението.

Когато преминавате през ж.п. прелези трябва да сте сигурни за две неща:

1. Не приближава влак. Необходимо е да намалите скоростта и дори да спрете, ако видимоста е ограничена. Не се доверявайте на вдигнати бариери.

2. Ще преминете през опасната зона на ж.п. прелеза без да закъсате. Не преминавайте прелеза с изключена предавка, не превключвайте предавките, не преминавайте, ако от другата страна няма достатъчно място поради задръстване.

СКОРОСТ НА ДВИЖЕНИЕ

Изборът на подходяща скорост за движение зависи от много фактори на пътната обстановка:

1. Интензивност на движението (Наличие на други участници в движението)

2. Видимост по пътя (през деня, през ноща, при дъжд, мъгла, дим, прах, снеговалеж и др.)

3. Вид на пътната настилка (асфалт, паваж, бетон, макадам, чер път и др.)

4. Състояние на пътната настилка (суха, мокра, хлъзгава, повредена и др.)

5. Профил на пътя (хоризонтален, наклонен, завой, и др.)

6. Техническо състояние на автомобила (спирачки, кормилна уредба, гуми и пр.)

ДИСТАНЦИЯ

Според ЗДвП дистанцията се определя от водача. Изборът на достатъчна дистанция зависи от:

1. Скоростта на движение

2. Състоянието на пътната настилка и видимостта
3. Спирачните способности на автомобила

За дистанцията спазвайте следното практическо правило: Каквато цифра показва стрелката на скоростомера Ви, толкова метра дистанция си осигурявайте.

При скорост на движение от 100 км/ч дистанцията следва да бъде 100 м

СПИРАНЕ ЗА ПРЕСТОЙ ИЛИ ПАРКИРАНЕ

Спирането за престой или паркиране извън населено място трябва да става на определените за това места. Ако Ви се налага да спрете на друго място, трябва да го подберете така, че да не пречите на другите участници в движението и да не създавате предпоставки за ПТП.

Избраното място трябва да отговаря на следните условия:

1. Да има достатъчно видимост

2. Да има достатъчна ширина на банкета (спирането трябва да става на банкета)

ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗ НОЩTА
И ПРИ НАМАЛЕНА ВИДИМОСТ

Нощното кормуване се различава доста от дневното поради факта, че фаровете на автомобила могат да осветят само ограничен участък от пътя и информацията, която получавате не винаги е достатъчна. Недостатъчната осветеност на пътя при движение през нощта трябва да бъде компенсирана чрез движение със скорост, значително по-ниска от скоростта през деня (на фарове се движете със скорост, която ще Ви позволи да спрете в осветения участък).

Друг фактор, който затруднява кормуването през нощта е заслепявянето. Заслепен може да бъде всеки. Ако сте заслепен, намалявате скоростта и спирате. При разминаване не гледайте във фаровете на насрещните коли, а банкета в дясно от Вас и се ръководете от него.

При разминаване включвайте на къси светлини, когато сте убедени, че водачът на насрещно движещия се автомобил ще види превключването. Ако превключите на къси светлини преди това, насрещния водач може да предположи, че сте на дълги светлини, да започне да Ви сигнализира и да Ви заслепи. В момента на разминаването включвайте дълги светлини.

Избягвайте пушене по време на нощно кормуване. Паленето на цигара също може да Ви заслепи. Не включвайте осветлението на купето по време на движение.

Не пътувайте с непочистено или мокро (на капки) предно стъкло. Мръсното стъкло и капките винаги са причина за заслепяване.

Умората по време на нощното кормуване е съпътстващ фактор. Много и тежки ПТП са ставали поради заспиване на водача. Пътувайте само добре отпочинали, правете често почивки и ако се налага, спрете и поспете в автомобила.

Най-важно при движението в условията на намалена видимост е да “бъдете видим” за останалите. Това се постига, когато сте с включени къси светлини, включени габаритни светлини и включени допълнителни, по-силни габарити отзад на автомобила. Преди свечеряване също е по-добре да сте “видим”. Не чакайте да стане съвсем тъмно, за да включите фаровете. Видите ли поне един участник в движението с включени светлини, направете го и Вие.

ДВИЖЕНИЕ ПО ХЛЪЗГАВ ПЪТ

Когато кормувате по хлъзгав път трябва да спазвате три правила:

1. Да не подавате рязко газ.

2. Да не въртите бързо волана.

3. Да не натискате рязко педала на спирачката.

По хлъзгав път съществува опасност от занасяне и от боксуване. При занасяне на автомобила трябва да отпуснете бързо педала на газта и да завъртите кормилото в посока обратна на занасянето. При боксуване включете на по-голяма предавка и подавайте равномерно газ. Спирането по хлъзгав път е по-трудно, затова предвиждайте по-голямо пространство за осъществяването му и спирайте внимателно.

ДВИЖЕНИЕ ПО ПОВРЕДЕН ПЪТ ИЛИ ПО ЧЕРЕН ПЪТ

По повреден или черен път се движете бавно, защото не винаги можете да видите опасността от дупки, канавки, издатини, коловози и др. Стремете се да минавате по високите места. Не минавайте над издатини в настилката, защото те могат да ударят и повредят части или агрегати от автомобила Ви (напимер ауспух, скоростна кутия и др.)

ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМАГИСТРАЛА

По автомагистрала движението се извършва с висока скорост. Получават се големи разлики в скоростта на участниците в движението. Често се налага изпреварване, престрояване в ляво или в дясно. Когато кормувате по автомагистрала, трябва много прецизно да преценявате скоростта на останалите, техните намерения и тогава да вземате решение за каквато и да било маневра. Неправилно взето решение може да се окаже фатално. Преди всяка маневра подавайте съответния сигнал своевременно, дори Вие да прецените, че е рано и наблюдавайте действията на водачите за които сте го подали. Чак когато сте се убедили, че е безопасно, направете желаната маневра.

УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛА
В НАСЕЛЕНО МЯСТО

Кормуването в населено място се различава от кормуването извън населено място по следните показатели:

1. Интензивността на движението е много по-голяма

2. Движението се извършва с намалена скорост.
3. Възникват опасности, свързани с неспазване, поради незнание на правилата за движение от другите участници (деца, велосипедисти, пешеходци и др.)

РАЗПОЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ

Поради големия брой автомобили около Вас е много важно да си подберете мястото на пътя (лентата, по която да се движите). Изборът на подходяща лента зависи от:

1. Вида на пътя (еднопосочен, двупосочен)

2. Броя на лентите за движение

3. Скоростта на транспортния поток по всяка от лентите

4. Състоянието на настилката по всяка от лентите

5. Броя на спрелите и паркирани автомобили по най-дясната лента

 

а) ПО ДВУПОСОЧЕН ПЪТ

Когато се движите по двупосочен път, където имате възможност, винаги избирайте най-дясната лента. При наличие на повече от една лента за движение, за всяка от посоките можете да ползвате лявата лента когато:

• по дясната лента има спрели или паркирали автомобили

• по дясната лента има неравности

• ще завивате наляво или в обратна посока

• изпреварвате или заобикаляте

 

б) ПО ЕДНОПОСОЧЕН ПЪТ

При движение по еднопосочен път с две ленти за движение в една посока, ползвайте предимно дясната лента. По лявата лента можете да се движите, когато са налице същите причини, както при двупосочен път.

При наличие на три и повече ленти за движение не сте длъжни да ползвате най-дясната, а тази, по която другите се движат със скорост, близка до Вашата.

 

в) РАЗПОЗНАВАНЕ НА ПЪТЯ

Слабата организация на движение у нас е причина не винаги еднопосочните пътища да са обозначени с пътен знак. За да разпознаете дали пътя е еднопосочен или двупосочен, се водете по следните белези:

1. По посоката на спрелите или паркирали автомобили.

2. По разделителната ивица в ляво от пътя.

3. По насрещно движещите се.

 

г) СТРАНИЧНИ РАЗСТОЯНИЯ

При преминаване покрай други участници в движението, независимо дали те са спрели или се движат, винаги осигурявяйте достатъчно странично разстояние между тях и Вашия автомобил. Определяйте “достатъчното” странично разстояние по следните белези:

• покрай автомобили ­ дължината на отворена врата;

• покрай пешеходци и велосипедисти ­ един човешки ръст;

• покрай деца ­ двойно повече.

ПРЕСТРОЯВАНЕ

Когато ще се престроявате от една лента в друга, спазвайте следния алгоритъм:

1. Сигнализирайте за намерението си чрез съответния мигач

2. Погледнете в огледалото за обратно виждане и пропуснете превозните средства, с които може да имате конфликт при маневрата (ако има такива)

3. Престройте се. Докато се престроявате, увеличавайте скоростта

4. След престрояването можете да намалите скоростта, когато това се налага

ПРИБЛИЖАВАНЕ КЪМ КРЪСТОВИЩЕ

Кръстовищата са местата с най-много конфликтни точки. Голям процент от пътните произшествия стават именно на кръстовищата. За да преминете безопасно през кръстовището много е важно как ще подходите към него, с каква скорост ще се движите, на каква предавка ще сте включили, коя лента сте избрали?

а) РЕГУЛИРАНО С РЕГУЛИРОВЧИК

Към кръстовище, регулирано с регулировчик приближавайте съобразно поведението на регулировчика. Следете действията му от момента, в който го видите. Имайте предвид, че и той вижда вашето поведение и намерение. Ако регулировчика е подал сигнал, който Ви разрешава да преминете, движете се със скоростта на транспортния поток и преминете през кръстовището. Когато регулировчика реши да промени подадения сигнал, той ще се съобрази с Вашата скорост и местоположение на кръстовището и ако се наложи с допълнителни сигнали ще Ви подскаже какво да направите, тоест няма да бъдете изненадани от смяната на сигнала. Когато регулировчикът е подал сигнал, забраняващ преминаването Ви, спрете и изчакайте разрешаващ сигнал. Забраняващият сигнал на регулировчика може да трае по-дълго време в зависимост от причината, заради която е подаден. Това не бива да Ви изнервя.

б) РЕГУЛИРАНО СЪС СВЕТОФАР

Кръстовище, регулирано със светофар можете да заварите в пет варианта:

I Вариант: Свети червен сигнал на светофара. При приближаване към кръстовището спрете плавно на подходящото според пътната ситуация място, изключете предавката, отпуснете съединителя и изчакайте зеления сигнал, за да потеглите. Докато изчаквате, дръжте натиснат педала на спирачката. Повечето кръстовища са с лек наклон и автомобилът Ви е възможно да потегли вследствие наклона. Когато очаквате скорошна смяна на червения сигнал на светофара и пътната ситуация позволява, можете умишлено да намалите скоростта, да преминете на по-малка предавка, бавно да се придвижвате към кръстовището и при смяната на сигнала да продължите, без да Ви се наложи да спирате.

II Вариант: Свети едновременно червен и жълт сигнал на светофара. Очаквайте светването на зелен сигнал. При приближаване към кръстовището при тази ситуация, намалете скоростта и превключете на по-ниска предавка, за да можете да преминете без да спирате. Когато пред Вас има спрели повече автомобили е необходимо време за да потеглят и може да Ви се наложи да спрете, независимо, че е светнал зелен сигнал.

III Вариант: Свети зелен сигнал на светофара. Когато сте видели момента на светването на зеления сигнал и прецените, увеличете скоростта, за да успеете да преминете. Ако не сте видели кога е светнал зеления сигнал на светофара се движете с такава скорост, че при евентуална смяна да можете да спрете. Завари ли Ви смяната на сигнала в момента, в който навлизате в кръс

товището, продължете движението си, за да го освободите. Не навлизайте в кръстовището, когато има задръстване или не сте сигурни, че ще можете своевремено да го освободите.

IV Вариант: Свети жълт сигнал на светофара. Очаквайте светването на червен сигнал. Спрете, изключете от предавка, пуснете педала на съединителя, дръжте натиснат педала на спирачката и изчакайте промяната на сигнала. Преди спирането не е необходимо превключването на по-ниска предавка.

V Вариант: Светофара свети с жълта мигаща светлина. Погледнете за пътни знаци относно предимство и съобразно тях, приближете към кръстовището.

 

в) РЕГУЛИРАНО С ПЪТНИ ЗНАЦИ ОТНОСНО ПРЕДИМСТВО

Кръстовище, регулирано с пътни знаци относно предимство Ви дава три възможности за преминаване:

1. Когато е поставен пътен знак Б3 “Път с предимство”. Приближавайте към кръстовището със скорост, необходима Ви за да преминете през него. Намаляването на скоростта е по-скоро опасно, отколкото полезно, защото движещите се зад Вас превозни средства не очакват такова поведение и може да Ви блъснат.

2. Когато е поставен пътен знак Б2 “Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство”. Намалете до кръстовището и спрете на линията на видимоста. Преди спирането не е необходимо превключването на по-ниска предавка. След спиране, веднага включете на първа предавка и потеглете, когато пропуснете движещите се по пътя с предимство или ако няма никой.

3. Когато е поставен пътен знак Б1 “Пропусни движещите се по пътя с предимство. За да приближите безопасно към кръстовището трябва да направите следното:

- намалявате скоростта ­ преминавате на по-ниска предавка;

- навлизате в кръстовището с такава скорост, която да Ви даде възможност да спрете, за да пропуснете движещите се по пътя с предимство, когато има такива.

Най-правилно е да намалите повторно скоростта дотолкова, че да можете да включите първа предавка в движение и тогава да навлезете в кръстовището. Движението на първа предавка ще Ви осигури както бързо спиране, ако се налага, така и бързо изтегляне от кръстовището.

г) НЕРЕГУЛИРАНО

Към нерегулирано кръстовище се приближавайте така, както към кръстовище, регулирано с пътен знак Б 1.

ПОДРЕЖДАНЕ НА КРЪСТОВИЩЕ

При прилижаване към кръстовище, пред което има спрели повече превозни средства, трябва предварително да изберете подходящата лента, на която да спрете за изчакване според посоката, в която желаете да продължите. Когато има две или повече ленти, разрешаващи движение в избраната от Вас посока, изберете тази, на която има най-малко превозни средства.

ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ КРЪСТОВИЩЕ

а) НАПРАВО

Преминаването направо през кръстовище изглежда лека маневра. Това наистина е така, когато спазвате следното правило: при преминаване през кръстовището да не променяте лентата, по която се движите.

б) НАДЯСНО

При завиване надясно на кръстовище имайте предвид, че радиусът на завоя е по-малък, отколкото при завой наляво и за безопасното му изпълнение е необходимо достатъчно да намалите скоростта. При завиване, ширината на напречния път може да Ви заблуди и след завоя да се озовете в лявата лента за насрещно движение. Пешеходците са с предимство пред завиващите пътни превозни средства. Когато завивате, трябва да ги пропуснете.

 

в) НАЛЯВО

Завиването наляво на кръстовище е най-трудната маневра. При ляв завой радиусът на завиване е по-голям и позволява преминаване с по-голяма скорост, но е необходимо да пропуснете насрещните пътни превозни средства, които се движат направо или завиват надясно и пешеходците. За да успеете да го направите безопасно, най-правилно е да преминeте през кръстовището на първа предавка и на полусъединител. При изпълнението на завоя избирайте най-късия път. Когато има две и повече ленти, разрешаващи завой наляво, преминавайте през кръстовището така, че от която лента сте започнали завоя по нея да се движите и в същата да излезете след завоя. Имайте предвид, че успоредно с Вас завиват и други участници в движението и при промяна на лентата за движение по време на завиване, можете да ги “свиете” и да създадете предпоставка за ПТП. С насрещните превозни средства, които завиват наляво, не трябва да имате конфликтни точки.

 

г) В ОБРАТНА ПОСОКА

В обратна посока можете да завиете само на кръстовище, което има достатъчна ширина на платното за движение. При изпълнението на маневрата се движете на първа предавка и на полусъединител. По принцип завиването в обратна посока се извършва от най-лявата лента, като пропускате насрещно движещите се, а при недостатъчна ширина на пътя, можете да започнете завиването и от най-дясната лента, но трябва да пропуснете и попътно движещите се. Така преценявайте ширината на пътя, че при изпълнението на маневрата да не Ви се наложи движение назад.

 

д) ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ КРЪСТОВИЩЕ
С КРЪГОВО ДВИЖЕНИЕ

Най-често кръстовището с кръгово движение може да бъде регулирано с пътен знак Б1 “Пропусни движещите се по пътя с предимство” или нерегулирано.

1. Когато е регулирано с пътен знак, движещите се в кръга са с предимство. Този вид кръстовище с кръгово движение има много добра пропускателна възможност. Движението в кръга се осъществава на няколко реда и със сравнително висока скорост. Преди да навлезете в кръстовището, изберете най-дясната лента. От тази позиция най-лесно можете да се включите в кръга. Движете се по дясната лента в кръга и ще можете да го напуснете лесно.

2. Когато кръговото кръстовище е нерегулирано, при навлизане в кръга Вие сте с предимство, защото сте отдясно, но в кръстовището ще трябва да намалите скоростта, за да имате възможност да пропускате другите превозни средства, навлизащи в кръстовището.

3. Всяко влизане и излизане на кръстовище с кръгово движение може да бъде самостоятелно регулирано с пътни знаци. Вие трябва да следите това и да действате според конкретната ситуация.

 

е) ДАВАНЕ НА ПРЕДИМСТВО

Много е важно да прецените точно мястото, където да спрете за даване на предимство, най-вече при завой наляво. Спазвайте следното правило:

1. Когато се движите по път с предимство, при разрешаващ сигнал на светофара или регулировчика, спирайте за даване на предимство в средата на кръстовището.

2. Когато се движите по път без предимство, спирайте за изчакване в началото на кръстовището, защото ще трябва да пропускате и движещите се по напречния път.

 

ПРЕМИНАВАНЕ ПОКРАЙ СПИРКИ
ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ

Покрай спирки за обществен превоз на пътници преминавайте винаги с намалена скорост и повишено внимание. Това са места, където има голяма концентрация на хора и не винаги можете да предвидите тяхното поведение.

1. ТРАМВАЙНИ

a) с остров за сигурност

Когато приближавате към трамвайна спирка отдясно на трамвая, намалете скоростта достатъчно, за да можете да спрете, ако пешеходците преминават по платното между тротоара и острова.

б) без остров за сигурност

Приближавате ли трамвайна спирка отдясно на трамвая и той спира или е спрял, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СПРЕТЕ и пропуснете слизащите и качващите се пътници. Можете да потеглите, когато трамвая затвори вратите, потегли и на пътя пред вас няма пешеходци.

2. АВТОБУСНИ И ТРОЛЕЙБУСНИ

Когато преминавате покрай автобусна или тролейбусна спирка и автобуса или съответно тролейбуса потегля и е вероятно създаване на конфликтна ситуация, винаги им давайте възможност да си направят маневрата. Заобиколете ги, ако можете или спрете според конкретната ситуация. Имайте предвид, че водачите на тези превозни средства не винаги ще се съобразят с Вас поради напрегнатата им дейност.

УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛА В КОЛОНИ
ОТ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ЗАДРЪСТВАНЕ)

В големите градове, в определени часове по някои пътни артерии е възможна голяма концентрация на превозни средства и създаване на колони от автомобили (задръствания). Попаднете ли в такава ситуация, най-важно е да не се изнервяте и да не се опитвате по никакъв начин да преодолеете задръстването. Движете се в колоната, в която се намирате. Движението в повечето случаи става на първа предавка, понякога и на полусъединител. Често ще трябва да спирате и да потегляте. След всяко спиране, ако прецените, че няма да потеглите веднага, изключвайте от предавка и пускайте педала на съединителя. Не изключвайте двигателя докато изчаквате да потеглите

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕРАВНОСТИ,
ЗАОБИКАЛЯНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ

Когато пътя, по който се движите е повреден, според пътната ситуация можете да реагирате по два начина:

1. Да заобиколите неравностите, като за целта сигнализирате за намерението си, погледнете в огледалото за гледане назад и пропуснете попътно движещите се.

2. Да преминете през неравностите, когато е невъзможно заобикалянето им. Преди това трябва да намалите скоростта достатъчно, за да не повредите автомобила си.

Когато пътната настилка е мокра и има образувани локви, преминаването през тях е нежелателно, защото под локвата може да има голяма дупка, която да повреди автомобила Ви.

ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ СТЕСНЕНИ УЧАСТЪЦИ

При навлизане в стеснени участъци винаги намаляйте скоростта и включвайте ниска предавка, за да преминете безопасно.

ДВИЖЕНИЕ В ЖИЛИЩНА ЗОНА

Когато се движите в жилищна зона, обозначена със съответните пътни знаци, най-важното е да не увеличавате скоростта, дори и да няма други участници в движението. Трябва за знаете, че внезапната поява на играещи деца е съвсем нормално явление в жилищните зони.