Самоподготовка по кормуване
 

 

 

 

 

ПОВЕДЕНИЕ КЪМ ПЕШЕХОДЦИТЕ

Пешеходците са участниците в движението, които са най-беззащитни. Те се появяват и на места, където най-малко очаквате да бъдат. Не винаги познават добре правилата за движението. Понякога прилагат неправилно същите и създават опасни ситуации. За да избегнете неприятни конфликти, спазвайте следното:

1. Когато пешеходец пресича платното за движение, винаги насочвайте автомобила така, че да преминете зад гърба му

2. Когато видите пешеходец, който явно не е взел решение за поведението си на пътя, спрете и изчакайте, докато можете да продължите безопасно
3. Когато видите пешеходец, затичал се към автобус, пропуснете го, защото той няма да се съобрази с Вас

4. Когато по пътното платно има кал, локви или дребни камъни и в близост има пешеходци, намалете скоростта или заобиколете за да не ги изцапате.
Към деца, стари хора, инвалиди, слепи граждани и пр., които са на пътя или в близост до него, преминавайте ВИНАГИ с намалена скорост и при опасни действия от тяхна страна ­ СПРЕТЕ!

 

ПОВЕДЕНИЕ КЪМ ВЕЛОСИПЕДИСТИТЕ

Велосипедистите са участници в движението, които не винаги са правоспособни, следователно не очаквайте от тях добро познаване и спазване на правилата за движение. Когато преминавате покрай тях, винаги си осигурявайте достатъчно странично разтояние. Най-опасната конфликтна ситуация с велосипедист е когато завивате надясно, след като сте изпреварили велосипедиста, който продължава движението си направо. Вие трябва да го изчакате, независимо, че се намира от дясната Ви страна. Правилното поведение от Ваша страна е да намалите скоростта, да не го изпреварвате, а да го оставите да отмине и завиете зад гърба му.

 

ПОВЕДЕНИЕ КЪМ ПЪТНИЦИТЕ В АВТОМОБИЛА

Пътниците в автомобила сами носят отговорност за поведението си. Вие, като водач не трябва да допускате по никакъв начин да Ви влияят по време на кормуването, защото при възникване на неприятни ситуации ОТГОВОРНОСТА Е САМО ВАША!

 

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПТП

При възникване на ПТП, в което сте участник, не трябва да губите контрол. Когато има пострадали, най-важно е да им окажете първа медицинска помощ или да вземете мерки за това. Не влизайте в конфликт с другия участник в произшествието, ако има такъв. При разногласие относно виновноста, изчакайте компетентните органи. Не заплащайте за нанесената щета на другия участник, дори да сте виновни. Вашият автомобил има застраховка “Гражданска отговорност” и застраховотелят Ви ще покрие щетата.

ПОДГОТОВКА НА АВТОМОБИЛА ЗА ПЪТУВАНЕ

Преди да тръгнете на път, за да се чувствате спокойно и комфортно по време на пътуването, трябва да направите няколко неща по Вашия автомобил.

1. По техническото му състояние:

• Да проверите и долеете, ако се налага масло на двигателя. Трябва да знаете марката на маслото, с което работи двигателя

• Да проверите и долеете охлаждаща течност в охладителната система (вода или антифриз)

• Да проверите налягането на въздуха в гумите и при необходимост да припомпите

2. Прозрачността на стъклата:

• Да почистите отвън и отвътре всички стъкла на автомобила

• Да почистите фаровете, мигачите, стоповете и осветлението на регистрационния номер

• Да почистите табелите с регистрационните номера, опознавателните знаци и надписи (ако има такива)