Самоподготовка по кормуване
 

 

 

 

 

В първия раздел се запознахте с работното място на водача, с органите за управление и с начина на работа с тях поотделно. В този раздел ще разберете алгоритмите за работа с органите за управление в комбинация, за да накарате автомобила да Ви се подчинява.

ПУСКАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

За да пуснете двигателя трябва да направите следното:

1. Включвате ръчната спирачка

2. Натискате педала на съединителя

3. Поставяте лоста на предавките в неутрално положение

4. Завъртате контактния ключ надясно докато светнат лампите на маслото и изправността за зареждане на акумулатора.

5. Продължавате да въртите контактния ключ надясно и включвате стартера. Ключът се държи в това положение 2­8 секунди. Наблюдавайте двете лампи. Те ще изгаснат. Това е моментът, в който трябва да пуснете контактния ключ, за да може да се върне в работно положение.

6. Отпускате педала на съединителя

В случай че двигателя не заработи, натискате педала на съединителя, изключвате контактния ключ наляво до край и повтаряте процедурата по точки 4, 5 и 6.

ПОТЕГЛЯНЕ ПО РАВЕН ПЪТ

При потегляне по равен път правите следното:

1. Натискате и задържате натиснат педала на съединителя

2. Премествате лоста на предавките на първа скорост

3. Натискате педала на газта около 1 см и задържате така

4. Отпускате педала на съединителя плавно, докато се промени шума на двигателя

5. Задържате така около 5 сек и автомобилът сам ще потегли

6. Когато автомобила тръгне, отпуснете плавно докрай педала на съединителя

.

7. Увеличавате или намалявате скоростта според желанието си, като натискате (за увеличаване) или отпускате (за намаляване) плавно педала на газта.

 

ПОТЕГЛЯНЕ ПО НАКЛОН

За да стои в наклон автомобилът трябва да бъде с натиснат педал на основната спирачка или включен лост на ръчната спирачка. От тук следва, че при потегляне в наклон нагоре или надолу има по два варианта.

1. Потегляне по наклон нагоре

I вариант: При потегляне нагоре с използване на ръчна спирачка, правите следното:

1. За да стои автомобила включвате ръчната спирачка

2. Натискате и задържате така педала на съединителя

3. Премествате лоста на предавките на първа скорост

4. Натискате педала на газта около 2 см и задържате така

5. Отпускате педала на съединителя плавно, докато се промени шума на двигателя и го задържате в това положение

6. Изключвате ръчната спирачка и автомобилът сам ще потегли

7. Когато автомобила тръгне, отпуснете плавно докрай педала на съединителя

8. Увеличавате скоростта, като натискате плавно педала на газта

 

II вариант: При потегляне нагоре с използване на основна (крачна) спирачка правите следното:

1. За да стои автомобила, натискате и държите натиснат педала на спирачката

2. Натискате и задържате натиснат педала на съединителя

3. Премествате лоста на предавките на първа скорост

4. Отпускате педала на съединителя плавно, докато се промени шума на двигателя и го задържате в това положение

5. Премествате десният крак от педала на спирачката върху педала на газта и го натискате около 2 см. Автомобилът тръгва сам.

6. Когато автомобила тръгне, отпуснете плавно докрай педала на съединителя

7. Увеличавате скоростта, като натискате плавно педала на газта

2. Потегляне по наклон надолу

I вариант: При потегляне надолу с използване на ръчна спирачка правите следното:

1. За да стои автомобила включвате ръчната спирачка

2. Натискате и задържате така педала на съединителя

3. Премествате лоста на предавките на първа скорост

4. Отпускате педала на съединителя плавно, докато се промени шума на двигателя и го задържате в това положение

5. Изключвате ръчната спирачка и автомобилът сам ще потегли

6. Когато автомобила тръгне, отпуснете плавно докрай педала на съединителя

7. Увеличавате или намалявате скоростта според желанието си, като натискате (за увеличаване) или пускате (за намаляване) плавно педала на газта

II вариант: При потегляне надолу с използване на основна (крачна) спирачка, правите следното:

1. За да стои автомобила, натискате и държите натиснат педала на спирачката

2. Натискате и задържате натиснат педала на съединителя

3. Премествате лоста на предавките на първа скорост

4. Отпускате педала на съединителя плавно, докато се промени шума на двигателя и го задържате в това положение

5. Отпускате с десният крак педала на спирачката. Автомобилът тръгва.

6. Отпускате плавно докрай педала на съединителя

7. Увеличавате или намалявате скоростта според желанието си, като натискате (за увеличаване) или пускате (за намаляване) плавно педала на газта

 

УВЕЛИЧАВАНЕ НА СКОРОСТТА

Увеличаването на скоростта се постига само с натискането на педала на газта. Не смятайте, че предварителното превключване на по-голяма предавка е начин за увеличаване на скоростта. Превключването е следствие от това, че сте увеличили.

Има случаи, при които автомобилът сам си увеличава скоростта. Това може да се получи, когато се спускате по наклон.

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА ПО-ВИСОКА ПРЕДАВКА

Увеличаването на скоростта не е безкрайно. Идва момент, в който, колкото и да натискате педала на газта, скоростта не се увеличава повече. За да продължите да увеличавате още, трябва да се превключи на следваща по-голяма предавка. Най-трудното за Вас ще бъде да се научите да определяте точния момент, в който да превключвате. Има няколко начина да се определи моментът за превключване.

I начин ­ по показанията на скоростомера: при увеличаването на скоростта следите показанията на скоростомера. Достигнете ли съответната скорост ­ превключвате.

предавка

0® 1

1® 2

2® 3

3® 4

4® 5

по равен път

0

10-20

25-35

40-50

70-90

при изкачване

0

20-30

30-45

60-80

100-120

при спускане

0

5-10

20-30

30-40

60-80

II начин ­ по скоростовите граници на предавките: за да работи двигателя в нормален режим има така наречените “скоростови граници” за всяка предавка. Стремете се при движението на автомобила да се придържате към тях.

III Начин ­ по оборотите на двигателя: когато автомобила е снабден с оборотомер, можете да следите показанията му. Превключвате на по-голяма предавка при 2500­3000 об/мин.

Посочените до тук начини използвайте за придобиване на началните умения и навици. Стремете се да “усещате” момента за превключване.

За да превключите на по-голяма предавка е необходимо да спазите следния алгоритъм:

1. Натискате педала на газта плавно и постепенно, докато достигнете такава скорост, каквато е необходима за превключване на следваща по-голяма предавка
2. Отпускате бързо педала на газта (време ­ 0.5s)

3. Натискате веднага бързо и докрай педала на съединителя (време ­ 0.5s)
4. Премествате бавно и прецизно лоста на предавките от по-малката към по-голямата (време ­ 3s)

5. Отпускате веднага, бавно и докрай педала на съединителя (време ­ 1s)
6. Увеличавате или намалявате скоростта според желанието си, като натискате (за увеличаване) или пускате (за намаляване) плавно педала на газта

 

НАМАЛЯВАНЕ НА СКОРОСТТА

Намаляването на скороста става по три начина:

I начин ­ с отпускане на педала на газта (в този случай двигателя на автомобила служи като спирачка)

II начин ­ с натискане на педала на спирачката

III начин ­ при изкачане на стръмен наклон от намаляване мощността на двигателя.

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА ПО-НИСКА ПРЕДАВКА

Превключването на по-ниска предавка не е начин за намаляване на скороста. То е следствие от това, че скороста е намалена. По-ниската предавка само осигурява движение с по-малка скорост и по-голяма мощност.

За да определите точния момент за превключване, начините са същите, но стойностите са по-различни.

I начин ­ по показанията на скоростомера: при намаляването на скоростта следите показанията на скоростомера. Достигнете ли съответната скорост ­ превключвате.

предавка

5® 4

4® 3

3® 2

2® 1

по равен път

60-50

35-25

25-15

10-5

при изкачване

80-70

60-50

30-45

15-10

при спускане

50-40

30-20

20-30

НЕ!

II начин ­ по скоростовите граници на предавките: справка ­ таблицата в раздел “увеличаване на скороста”

III начин ­ по оборотите на двигателя: когато автомобила е снабден с оборотомер, можете да следите показанията му. Превключвате на по-ниска предавка при 1500­ 1000 об/мин.

За да превключите на по-малка предавка е необходимо да спазите следния алгоритъм:

1. Отпуснете педала на газта бързо и докрай

2. Достигнете такава скорост, която е необходима за превключване на по-малката предавка чрез:

а) натискане на педала на спирачката (когато се налага бързо да намалите)

б) изчакване автомобила сам да си намали скороста

3. Натискате бързо и докрай педала на съединителя

4. Премествате бавно и прецизно лоста на предавките от по-голямата към по-малката

5. Отпускате веднага, бавно и докрай педала на съединителя

6. Увеличавате или намалявате скоростта според желанието си, като натискате (за увеличаване) или пускате (за намаляване) плавно педала на газта

 

СПИРАНЕ

Спирането на автомобила се налага в два случая:

• внезапно спиране за предотвратяване на ПТП;

• преднамерено спиране ­ за даване на предимство, за престой или паркиране.

Внезапно спиране

Внезапното спиране се прави само ако се налага да предотвратите ПТП. Трябва да знаете, че то е доста опасно. Следователно трябва да се извършва много прецизно. За да спрете автомобила, бързо трябва да спазите следния алгоритъм:

1. Пускате бързо педала на газта и натискате веднага, но внимателно и стабилно педала на спирачката.

2. Веднага, бързо и докрай натискате и задържате така педала на съединителя.

3. Увеличавате натиска върху педала на спирачката до окончателното спиране на автомобила.

4. Изключвате от предавката, на която е бил автомобила пр еди спирането.

5. Отпускате педала на съединителя

6. Подсигурявате автомобила да не потегля сам.

 

Преднамерено спиране

Преднамереното спиране се прави във всички останали случаи, когато искате да спрете на определено от Вас място. За да спрете автомобила, правите следното:

1. Пускате бързо педала на газта и бавно натискате и задържате така педала на спирачката, като следите показанията на скоростомера.

2. Когато скороста се намали към 20­30 км/ч, натискате и задържате така педала на съединителя.

3. С усилието, което прилагате върху педала на спирачката, определяте точното място на спиране.

4. Изключвате от предавката, на която е бил автомобила преди спирането.

5. Отпускате педала на съединителя.

6. Подсигурявате автомобила да не потегля сам.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато автомобилът се движи със скорост по-малка от 20­30 км/ч натискате първо педала на съединителя и след това педала на спирачката.

ДОЗИРАНЕ НА СПИРАНЕТО

Имайте предвид, че съвременните автомобили са снабдени с усилвателно устройство на спирачния педал. Когато го натискате при спиране, е необходимо много внимателно да работите с него, защото е възможно, ако го натиснете силно, колелата на автомобила Ви да блокират и спирането да е неефективно.

ЗАПОМНЕТЕ! След спиране автомобилът винаги трябва да се осигури да не потегля сам. Има няколко начина за осигуряване, които се ползват според конкретната ситуация

.

I начин ­ държите натиснат педала на основната спирачка ­ ползва се, когато се налага за кратко време автомобила да стои в покой (за даване на предимство, при слизане и качване на пътници и т.н.)

II начин ­ изтегляте лоста на ръчната спирачка ­ нормално се ползва когато по-дълго време се налага автомобила да стои на място при работещ двигател

III начин ­ при загасен двигател включвате малка предавка (1-ва или задна) ­ ползва се при паркиране на автомобила в комбинация с II начин

 

РАВНОМЕРНО ДВИЖЕНИЕ

Равномерното движение на автомобила се осигурява, като контролирате скороста чрез натискане, отпускане или задържане леко натиснат педала на газта, съобразявайки се с наклона на пътя. По равен път държите постоянно леко натиснат педала на газта. При изкачване го натискате, а при спускане го отпускате.

ДВИЖЕНИЕ НА ПОЛУСЪЕДИНИТЕЛ

На полусъединител автомобилът може да стои или да се движи. За да успеете да накарате Вашия автомобил да стои или да се движи на полусъединител, трябва да усетите “момента” на включване (зацепване) на съединителя. Признаците, по които можете да разберете, че съединителя включва са намаляване шума на двигателя и стремеж на автомобила да потегли. При бавно отпускане на педала трябва да внимавате и като стигнете дотози “момент” да спрете отпускането. При това положение трябва да работите много прецизно с педала на съединителя. Движение от 1­2 см натискане или отпускане на педала влияят на автомобила така: при отпускане потегля, а при натискане спира. За да работи двигателят по-добре, желателно е педалът на газта да бъде леко натиснат.

Стоенето на полусъединител се налага най-често при потегляне в наклон нагоре. В този случай положението “полусъединител” замества спирачките.

Движението “на полусъединител” се налага, когато искате автомобила да се движи много бавно, със скорост, която е по-малка от тази, развивана от автомобила на първа или задна предавка без да подавате газ. То се налага най-често при паркиране, движение през стеснени участъци и при навлизане в къстовище, когато осигурявате предимство.

 

ДВИЖЕНИЕ НАЗАД

 

“Полусъединителят” се ползва и при движение назад, при паркиране, гариране, преминаване през стеснени участъци и пр. Движението назад е по-трудно, защото се губи координацията за посоките и защото автомобила е по-маневрен. Най-лесно можете да се ориентирате, като спазвате следната методика:

1. Обръщате си главата назад към посоката, в която желаете да се придвижите.

2. При движението ще завъртате кормилото натам, накъдето Ви е обърната главата и винаги ще имате успех.